הבהרות משפטיות

ברוך הבא לאתר זה. אתר זה הנו אתר עסקי רפואי מקצועי המופעל על ידי חברתנו. על מנת לתקנן את ניהול האתר ולהגן על הזכויות החוקיות של האתר כמו גם על בעלי זכויות היוצרים הרלוונטיים על פי החוק, החברה מוסרת בזאת את ההצהרות המשפטיות הבאות. התנאים המפורטים בהצהרה משפטית זו חלים על כל האנשים והמוסדות הניגשים לרשת זו ומשתמשים בה.

1. אתר זה הוא אתר עסקי מקצועי לתעשיית התרופות. כל אדם או מוסד המבקרים באתר זה או משתמשים בו חייבים לציית לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, ולא לעסוק בפעילות בלתי חוקית בעזרת יכולת התקשורת של אתר זה.

2, כל התכנים באתר זה הם במטרה לשרת טוב יותר את הקהל. אתר זה אינו מתחייב כי כל המידע, הטקסט, הגרפיקה, הקישורים ושאר הדיוק והשלמות המוחלטים של הפרויקט. התוכן מיועד למבקרים להשתמש בהפניה בלבד עקב השימוש בתכני אתר זה באתר זה וההשלכות הרלוונטיות אינן מתחייבות בכל אחריות עסקית ומשפטית.

3, כל האתרים המקושרים לאתר זה, תכניו וזכויות היוצרים שלהם יהיו באחריות הספקים והבעלים המתאימים. בנוסף, האתר לא יישא באחריות מסחרית או משפטית ישירה או עקיפה לתוכן, לצורה או לאופי.

4. על כל התורמים לאתר להבטיח את מקוריותו ואת האותנטיות של כתב היד. כל התוצאות המשפטיות הנגרמות כתוצאה מגניבה או מרמה יישאו על ידי התורמים, והאתר שומר לעצמו את הזכות להשיב. עבור כתבי היד המקובלים, האתר ישלם לתורמים על פי אמצעי התשלום המוסכם.

5. זכויות היוצרים של מאמרים, חומרים ותמונות נלוות המועתקות באתר זה שייכות למחבר המקורי או לאמצעי הפרסום המקורי. ללא הסכמת בעל זכויות היוצרים, אף ארגון או יחיד לא ישתמשו במאמרים למטרות מסחריות. האתר מגן על הזכויות הרלוונטיות של בעלי זכויות היוצרים בהתאם לחוק. למי שלא מאמת את בעלי זכויות היוצרים בעת הדפסה מחדש ושימוש בהם, הוא רשאי להגיש את תעודת הזהות של בעלי זכויות היוצרים וחומרים אחרים שיכולים להסביר את בעלי זכויות היוצרים לאתר. האתר ישלם שכר בהתאם להוראות הרלוונטיות.