[CAS מספר] 73-03-0 [נוסחה מולקולרית] C10H13N5O3 [משקל מולקולרי] 251 ...
[Cas No.] 846589-98-8 [נוסחה מולקולרית] C11H14ClN.HCl [מולקולרית ...
[מס 'CAS] 171599-83-0 [נוסחה מולקולרית] C22H30N6O4S.C6H8O7 [...
[CAS מספר] 27208-80-6 [נוסחה מולקולרית] C20H22O8 [משקל מולקולרי] ...
[מראה] אבקה לבנה אודות סרמיד מחקרים קליניים בדרמטולוגיה ...
[מראה] אבקה צהובה בהירה על אוסיין אוסיין הוא האורגני ...