הודעת פטור מאחריות

על מנת לשרת טוב יותר את הקהל הרחב (כולל צרכנים ועמיתים בתעשיית התרופות), האתר שלנו מגיש את ההצהרה הבאה על המידע (כולל טקסט, תמונות, קישורים) שפורסם:

המידע שפורסם אודות יעילות, שימוש ושימוש בסחורה לא אומת על ידי אתר זה. אם הקהל רוצה לדעת את המצב המדויק, אנא התייעץ עם היצרן, המפיץ, מפרסם המידע המקורי או איש מקצוע בתחום הבריאות של המוצר.

התמונות שפורסמו לא אומתו על ידי אתר זה והן משמשות לעיון בלבד. אם הקהל רוצה לדעת את המצב האמיתי של המוצר המוצג בתמונה, אנא התייעץ עם היצרן, המפיץ או מפרסם המידע המקורי של המוצר.

פרטי המחיר שפורסמו אודות המוצר לא אומתו על ידי אתר זה והוא מיועד לעיון בלבד. המחירים הספציפיים של הסחורות כפופים למחירים בפועל במחזור.

אם הקהל רוצה להשתמש במוצר לאחר שעיין במידע של מוצרים מסוימים באתר זה, אנא התייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות, היצרן והמפיץ של המוצר לפני השימוש בו. אתרנו אינו אחראי לתוצאות כלשהן של השימוש במוצר זה.

המידע הבריאותי והבריאותי שפורסם לא אומת על ידי אתר זה והוא מיועד לעיון בלבד. אם הקהל מעוניין להתייחס למידע מסוים לצורך בריאות ורווחה, אנא התייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות מראש. אתרנו אינו אחראי לתוצאות הנגרמות כתוצאה מהתייחסות הקהל למידע זה לצורך טיפול רפואי, שמירה על בריאות או למטרות אחרות.

טורים מקצועיים כגון קידום השקעות בתרופות, היצע וביקוש למוצרים, פרויקטים טכניים ואנציקלופדיות מוצרים מיועדים רק לגלישה ושימוש על ידי אנשי מקצוע העוסקים בקידום השקעות בתרופות, סוכנות, ייצור או עסקים.

אם הקהל מוצא שהמידע שגוי, הוא יכול להציע שינוי או מחיקה באתר זה. האתר ישתנה או ימחק מייד את המידע השגוי. המידע המתוקן לא אומת עוד יותר ולכן הוא גם לעיון בלבד.

המידע על קידום השקעות, סוכנות, היצע וביקוש, גיוס ויישומים שפורסמו אינו מאומת על ידי אתר זה והוא מיועד לעיון בלבד. קהלים המעוניינים במידע יכולים לפנות ישירות למפרסם המידע.

כתב ויתור זה מוסבר על ידי האתר. מבחינת עניינים אחרים שלא הושלמו, אנא עיין ב הצהרה משפטית של האתר.